Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

95. Rocznica zwycięskiej Batalii Niemeńskiej w Warszawie

Także Warszawa pamiętała o sukcesie nad Niemnem w 1920 r. i w dniu 4 października w Katedrze Rzeczypospolitej (Archikatedra pw. Św. Jana Chrzciciela) i katedrze na Pradze pw. Św. Floriana oraz w czterech świątyniach wotywnych z 1920 r. miały miejsce okolicznościowe Msze św., po których ich uczestnicy zebrani przy Grobie Nieznanego Żołnierza na pl. Marszałka Piłsudskiego wysłuchali listu Prezydenta RP dr Andrzeja Dudy, wystąpień Anny Marii Anders, Jana Józefa Kasprzyka, Andrzeja Melaka i Wiesława J. Wysockiego, jak też „Apelu Pamięci” oraz złożyli na Grobie i przy pomniku Marszałka kwiaty.

rocznica_batalii_warszawa1

rocznica_batalii_warszawa2