Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

BIBLIOTEKA NARODOWA

Biblioteka Narodowa nosiła od 1935 r. imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po rozmowie z dyr. dr. Tomaszem Makowskim zostało ustalone, iż zgodnie z tradycją największych bibliotek pozostają one bez patronów. BN ma w swej historii wielu założycieli i patronów. Uzgodniono przed laty z CBW, iż ta książnica przejmie tradycję BN. I tak się stało. Jest zgoda na upamiętnienie w BN tego faktu w postaci tablicy, iż CBW im. Marszałka Józefa Piłsudskiego dziedziczy tradycję Patrona BN.