Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

MARSZ PAMIĘCI MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Oddaliśmy hołd twórcy Niepodległej

Pod hasłem „Od pomnika do pomnika” środowiska niepodległościowe 27 maja zorganizowały pochód ku pamięci Józefa Piłsudskiego. Wydarzenie miało związek z przypadającą w 2017 r. 150. rocznicą urodzin Pierwszego Marszałka Polski oraz ustanowionym przez Sejm RP Rokiem Józefa Piłsudskiego.

Marsz rozpoczął się w sobotę o godz.16 przed Belwederem, gdzie przy pomniku Józefa Piłsudskiego odbyła się uroczystość inauguracyjna, podczas której odśpiewano Pierwszą Brygadę.

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę reprezentował Doradca Prezydenta Tadeusz Deszkiewicz, który złożył wieniec w imieniu Głowy Państwa oraz podziękował organizatorom za podtrzymywanie pamięci o postaci Józefa Piłsudskiego i jego wkładzie w niepodległość Polski.

List od Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego odczytał Doradca Marszałka Andrzej Klarkowski, który w imieniu najwyższego przedstawiciela izby niższej złożył wieńce przed dwoma pomnikami Komendanta.

W imieniu p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka list odczytała i złożyła wieniec Magdalena Sawka.

Po krótkich przemówieniach (w tym  Prezesa Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie prof. Wiesława Wysockiego) marszruta ruszyła Alejami Ujazdowskimi, przez pl. Trzech Krzyży, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście. Podczas drogi śpiewano pieśni legionowe oraz omawiano fakty historyczne łączące Marszałka z Warszawą.

Dłuższy przystanek uczestnicy marszu zrobili przy bramie Uniwersytetu Warszawskiego, którego prawidłową i niezniesioną nazwą od 1935 r. jest Uniwersytet Józefa Piłsudskiego. Tam Druhna Hanna Szczepanowska, członek Szarych Szeregów, Powstaniec Warszawski i córka żołnierza Pierwszej Kompani Kadrowej, przypomniała o potrzebie powrotu do tradycji II Rzeczypospolitej. Mówiła o Korpusie Kadetów. Pochód zakończył się przy pomniku Komendanta na placu Jego imienia, gdzie złożono kwiaty. W tym miejscu wspomniano również o niebezpiecznej próbie dezawuowania postaci Marszałka przez odradzające się środowisko endeckie.

Marsz zorganizowany został przez stowarzyszenie Pokolenia Niepokornych wraz ze stowarzyszeniem Solidarność Walcząca, Związkiem Strzeleckim „Strzelec” Rzeczypospolitej Polskiej, Instytutem Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz Grupą Historyczną Zgrupowanie „Radosław”.

Patronat nad wydarzeniem objęli Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oraz Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Adam Stefan Lewandowski, przewodniczący stowarzyszenia Pokolenia Niepokornych