Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Święto Niepodległości -11 listopada2016

   

 

… z Wami razem ślubuję życie i krew swoją poświęcić na rzecz dobra Ojczyzny i szczęścia Jej obywateli.

(z pierwszego rozkazu Józefa Piłsudskiego do Wojska Polskiego  z 12 listopada 1918 r.)

 

 

Z okazji Święta Niepodległości – wszystkim pozostającym w służbie Polsce, wszystkim pragnącym Jej dobra i pomyślności – prawdziwej dumy z dokonań historycznych i wielu satysfakcji z udziału w twórczym życiu naszego Państwa

życzy

Zarząd Instytutu Józefa Piłsudskiego.