Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Tablica na Jasnej Górze

W sierpniu 2016 r. przy współpracy ze Związkiem Piłsudczyków RP i z inicjatywy Instytutu udało się odsłonić w 75 rocznicę na Jasnej Górze tablicę upamiętniającą pielgrzymkę dziękczynną Marszałka J. Piłsudskiego odbytą 20 X 1921 r.

Przy okazji uroczystości na Jasnej Górze wydane zostały dwa wydawnictwa okolicznościowe (z logo Instytutu), związane bezpośrednio z uroczystością autorstwa W.J. Wysockiego, Józefa Piłsudskiego wizerunek religijny (Warszawa 2016) i Kościół polski w latach wielkiej wojny 1914-1918 i wobec zagrożenia bolszewickiego 1920 r. (Mińsk Maz.-Warszawa 2026).