Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Życzenia

zyczenia


„…katolicyzm nie powinien 
być z miłości Ojczyzny,
lecz patriotyzm z miłości Boga”

Książę Adam Czartoryski

 

Bożego pokoju, sił, niepodległego ducha i spełnienia nadziei na Święta Bożego Narodzenia 
i Anno Domini 2016 życzy

Zarząd Instytutu Józefa Piłsudskiego