Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Badania naukowe

Jednym z najważniejszych zadań Instytutu jest prowadzenie badań naukowych, dlatego będziemy na stronie internetowej publikowali informację o realizowanych przez naszych Członków projektach.

 

Polska Organizacja Wojskowa

Od kilku lat prowadzone są badania nad działalnością Polskiej Organizacji Wojskowej, czego efektem pozostają publikacje o lokalnych strukturach POW. Planowana jest publikacja o POW na Mazowszu a następnie komplementarne opracowanie o przygotowaniach do wywołania powstania powszechnego oraz o aktywności POW w Powstaniu Wielkopolskim i Powstaniach Śląskich. Powstanie Sejneńskie zostało już opracowane. Projekt pilotowany przez Wiesława J. Wysockiego (Instytut Nauk Historycznych UKSW w Warszawie) i Wiktora Cygana.


Duszpasterstwo wojskowe w Polsce (w 100-lecie powołania ordynariatu polowego)

W 2018 r. przypada 100-lecie formalnego duszpasterstwa  wojskowego  i na tę rocznicę przygotowywany jest tom szkiców dotyczący poszczególnych faktorów tegoż duszpasterstwa oraz album z posługi kapelańskiej wciągu tych 100 lat. Projekt pilotowany przez ks. płk. Zbigniewa Kępę  (Ordynariat Polowy WP) i Wiesława J. Wysockiego (Instytut Nauk Historycznych UKSW w Warszawie).


Biskup polowy Wojska Polskiego gen. Władysław Bandurski

Materiały pokonferencyjne i album we współpracy z Instytutem i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie i londyńskim IJP. Projekt pilotowany przez dr Ewelinę Prokopiuk i Wiesława J. Wysockiego (Instytut Nauk Historycznych UKSW w Warszawie).


Marszałek Edward Śmigły-Rydz

Monografia o „drugim marszałku” przygotowywana przez Wiesława J. Wysockiego, Instytut Nauk Historycznych UKSW w Warszawie.
Piłsudczykowska myśl polityczna w latach międzywojennych. Projekt prowadzony pod kierownictwem prof. dr. hab. Waldemara Parucha, Wydział Politologii UMCS w Lublinie.
Decydowanie polityczne w Drugiej Rzeczypospolitej w okresie 1926-1939. Projekt prowadzony pod kierownictwem prof. dr hab. Waldemara Parucha, Wydział Politologii UMCS w Lublinie.
Piłsudczykowski wariant autorytaryzmu – analiza porównawcza systemów politycznych. Projekt prowadzony pod kierownictwem prof. dr hab. Waldemara Parucha, Wydział Politologii UMCS w Lublinie.
Polska w środkowoeuropejskim środowisku międzynarodowym w XX i XXI wieku – od idei federacyjnej obozu piłsudczykowskiego do koncepcji „jagiellońskiej” Prawa i Sprawiedliwości. Projekt prowadzony pod kierownictwem prof. dr. hab. Waldemara Parucha, Wydział Politologii UMCS w Lublinie.
Recepcja piłsudczykowskiej myśli politycznej przez „Prawo i Sprawiedliwość”. Projekt prowadzony pod kierownictwem prof. dr. hab. Waldemara Parucha, Wydział Politologii UMCS w Lublinie.


Żołnierze LP i POW w służbie Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej

Wydawnictwo popularnonaukowe, powystawowe, dokumentujące obchody 100. rocznicy Wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Redaktorzy: dr hab. Janusz Mierzwa (Instytut Historii UJ w Krakowie), dr Przemysław Wywiał (Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej UP w Krakowie)


Opór i bunt społeczny w Polsce w latach 1930-1935

Projekt zakłada analizę przyczyn zjawiska buntu społecznego w dobie Wielkiego Kryzysu, reakcji nań ze strony administracji państwowej, ugrupowań politycznych, czy oceny zjawiska we współczesnej prasie. Badania mają prowadzić także do stworzenia katalogu wydarzeń zgodnych z przyjętą definicją oporu społecznego. Efektem będzie wieloautorska publikacja. Osoby odpowiedzialne za realizację: dr hab. Piotr Cichoracki (Instytut Historyczny UWr), dr hab. Joanna Dufrat (Instytut Historyczny UWr), dr hab. Janusz Mierzwa (Instytut Historii UJ).


Korpus urzędniczy w Polsce w I połowie XX wieku

Realizowany przez dr. hab. Janusza Mierzwę (Instytut Historii UJ) projekt badawczy, którego przedmiotem jest korpus urzędniczy na ziemiach polskich I połowy XX wieku (jednym z efektów dotychczasowych badań była monografia „Starostowie Polski międzywojennej. Portret zbiorowy”).


Monografia I Brygady Legionów Polskich

Prof. dr hab. Mariusz Wołos (Instytut Historii i Archiwistyki UP w Krakowie) zainicjował potrzebę przygotowania monografii I Brygady Legionów Polskich. Świetną okazją do jej powstania jest stulecie pierwszej wojny światowej i zbliżająca się okrągła rocznica odzyskania niepodległości. Zespół badawczy zorganizowany zostanie w najbliższym czasie.