Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Misja i cele Instytutu

Misją Instytutu jest kontynuowanie działalności Instytutu Józefa Piłsudskiego istniejącego w Warszawie do 1939 roku.

Przejmując tradycje Instytucji działającej w okresie dwudziestolecia międzywojennego Instytut Józefa Piłsudskiego przyjmuje za własne cele przyświecające tej placówce kultywowanie idei Marszałka Józefa Piłsudskiego, prowadzenie prac naukowo-badawczych, wydawniczych i popularyzatorskich w zakresie historii.

Instytut spełnia swoją misję poprzez organizowanie i udział w sympozjach naukowych i konferencjach, prowadzeniu badań własnych i wydawaniu publikacji naukowych.

Do zadań Instytutu Piłsudskiego, jako placówki naukowo-badawczej, należy również rozpowszechnianie wiedzy o Polsce i jej historii poprzez prowadzenie samodzielnych badań, ogłaszanie drukiem opracowań historycznych, organizację odczytów, wykładów i wystaw związanych z patronem oraz z rocznicami niepodległościowymi.