Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Władze Instytutu

Zarząd Instytutu
Prezes: prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki

Wiceprezesi:
Min. Jan J. Kasprzyk, prof. dr hab. Janusz Odziemkowski, dr Andrzej Anusz

Sekretarz Zarządu:
Anna Cywińska-Kowalewska

Skarbnik:
Anna Krakowiak-Pacholska

Członkowie Zarządu:
Andrzej Chyłek, Marek Dutkiewicz

Komisja Rewizyjna:
Piotr Wójcik, Mariusz Kolmasiak, Adam Lewandowski