Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Kolebka Wielkości. Zułów, Miejsce urodzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Ukazała się książka dr Mariusza Kolmasiaka, Kolebka Wielkości. Zułów, Miejsce urodzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Książka dra Mariusza Kolmasiaka to pierwsze pełne, naukowe opracowanie Zułowa, miejsca urodzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego, zilustrowane wieloma nieznanymi dotąd zdjęciami i dokumentami. Jest też ważnym przyczynkiem biograficznym do okresu dzieciństwa i wczesnej młodości samego Marszałka, ponieważ autor dotarł do wielu niepublikowanych opowieści na ten temat. Książka ukazała się dla uczczenia Roku Józefa Piłsudskiego i 150. rocznicy jego urodzin, będąc przy tym cegiełką, z której autor całkowity dochód przeznacza na odbudowę Zułowa.