Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Organizacje

Współpraca z organizacjami

Zgodnie z misją i celami Instytut współpracuje z innymi organizacjami, których celem jest kultywowanie idei Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Instytut Józefa Piłsudskiego w Warszawie współpracuje z Instytutem Józefa Piłsudskiego w Londynie (www.pilsudski.org.uk) i z Instytutem Józefa Piłsudskiego w Ameryce (www.pilsudski.org) oraz z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (www.muzeumpilsudski.pl).

Niezwykle blisko współpracujemy ze Związkiem Piłsudczyków (www.pilsudczycy.jpilsudski.org) działającym prężnie wśród kilku pokoleń Polaków oraz Związkiem Piłsudczyków RP (www.jozef-pilsudski.com.pl). Nasza współpraca polega na wspólnym organizowaniu i przygotowywaniu sympozjów naukowych i konferencji, organizacji odczytów, wykładów i wystaw związanych z Patronem oraz z rocznicami niepodległościowymi.

Współpracujemy z Instytutem im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, Izbą Pamięci Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego oraz Fundacją im. Józefa Szaniewskiego.

Mamy plany nawiązania jak najbliższej współpracy ze środowiskami studenckimi i uczniowskimi. I w tym kierunku już rozpoczęliśmy działania.