Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

100-Rocznica Bitwy pod Kościuchnówką