Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Władze Instytutu

Zarząd Instytutu
Prezes: prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki

Wiceprezesi:
prof. dr hab. Marek Dutkiewicz, prof. dr hab. Janusz Odziemkowski, prof. dr hab. Janusz Szczepański 

Sekretarz Zarządu:
dr Grzegorz Kuba

Skarbnik:
Anna Krakowiak-Pacholska

Członkowie Zarządu:
 dr Andrzej Anusz, Jan Józef Kasprzyk

Komisja Rewizyjna:
dr Tomasz Roguski, Kazimierz Czesław Wilk, Piotr Wójcik