Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Władze Instytutu

Zarząd Instytutu
Prezes: prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki.

Wiceprezesi:
Danuta J. Cisek, Min. Jan J. Kasprzyk i prof. dr hab. Janusz Odziemkowski

Sekretarz Zarządu:
dr Tadeusz Krawczak

Skarbnik:
Anna Krakowiak-Pacholska

Członkowie Zarządu:
Jolanta Przewoźnik i Anna Krystyna Cywińska-Kowalewska

Komisja Rewizyjna:
Elżbieta Jaworska, dr hab. Marek Sioma i dr Dariusz Rogut.