Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Biblioteka „Niepodległości”

Idea uruchomienia serii wydawniczej zrodziła się po przekształceniu się Towarzystwa Przyjaciół Instytutów Zagranicą w Instytut Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie. Wokół Instytutu i czasopisma „Niepodległość” pragnęliśmy skupić środowisko badaczy dziejów najnowszych Polski, a przede wszystkim badaczy dziejów obozu piłsudczykowskiego.

Chcieliśmy pomagać im w publikowaniu i wydawaniu interesujących prac i książek związanych z szeroko pojętą tematyką walki o niepodległość Rzeczypospolitej. Stąd pomysł uruchomienia serii wydawniczej Biblioteka „Niepodległości”, w ramach której ukazują się większe opracowania monograficzne, których łamy czasopisma „Niepodległość” nie są zdolne pomieścić.


Ojczyźnie służy Damian Stanisław Wandycz [1892-1974]
Mariusz Wołos, Ojczyźnie służy Damian Stanisław Wandycz [1892-1974], Bełchatów 2015
Władysław Pobóg-Malinowski (1899-1962). Życie i dzieła
Anna Prokopiak-Lewandowska, Władysław Pobóg-Malinowski (1899-1962). Życie i dzieła, Warszawa 2012
Na szlaku bojowym z I Brygadą Legionów Polskich. Pamiętnik Wilhelma Wilczyńskiego
Na szlaku bojowym z I Brygadą Legionów Polskich. Pamiętnik Wilhelma Wilczyńskiego, Wstęp i opracowanie Agnieszka Jędrzejewska, Przemysław Waingertner, Łódź 2012
Bezpieczeństwo polityczne Drugiej Rzeczypospolitej
Jerzy Zalewski, Bezpieczeństwo polityczne Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa-Bełchatów 2012
Kordian Józef Zamorski, Dzienniki 1930-1938, oprac. nauk. Robert Litwiński
Kordian Józef Zamorski, Dzienniki 1930-1938, oprac. nauk. Robert Litwiński, Marek Sioma, Warszawa 2011
Polska walczy. Działalność propagandowa Rządu RP na uchodźstwie wobec społeczeństwa amerykańskiego 1939-1945
Iwona Drąg-Korga, Polska walczy. Działalność propagandowa Rządu RP na uchodźstwie wobec społeczeństwa amerykańskiego 1939-1945, Warszawa 2011
Niepodległością naznaczeni. Z dziejów powstania i walk III Brygady Legionów Polskich
Marta Walak, Niepodległością naznaczeni. Z dziejów powstania i walk III Brygady Legionów Polskich, 1915-1917, Bełchatów 2010
Oficerowie Wywiadu WP i PSZ w latach 1939-1945
Tadeusz Dubicki, Andrzej Suchcitz, Oficerowie Wywiadu WP i PSZ w latach 1939-1945, t.1, Warszawa 2009
W cieniu Katynia
Stanisław Swianiewicz, W cieniu Katynia, Warszawa 2010
Kazimierz Świtalski. Biografia polityczna 1886-1962
Tomasz Serwatka, Kazimierz Świtalski. Biografia polityczna 1886-1962, Warszawa 2009
Od Warszawy, przez Krzemieniec
Halina Czarnocka, Od Warszawy, przez Krzemieniec, do Londynu, Warszawa 2009
Józef Piłsudski a parlamentaryzm polski
Józef Piłsudski a parlamentaryzm polski, red. nauk. Arkadiusz Adamczyk, Bełchatów 2009
Piłsudczycy w izolacji (1939-1954). Studium z dziejów struktur i myśli politycznej
Arkadiusz Adamczyk, Piłsudczycy w izolacji (1939-1954). Studium z dziejów struktur i myśli politycznej, Bełchatów 2008
Publicystyka piłsudczykowska w Kraju 1940-1947
Marek Gałęzowski, Wierni Polsce, t.2. Publicystyka piłsudczykowska w Kraju 1940-1947, Warszawa 2007
Generał Fieldorf „Nil”. Fakty, dokumenty,
Maria Fieldorf i Leszek Zachuta, Generał Fieldorf „Nil”. Fakty, dokumenty, Warszawa 2007  
Ludzie konspiracji piłsudczykowskiej 1939-1947,
Marek Gałęzowski, Wierni Polsce, t.1. Ludzie konspiracji piłsudczykowskiej 1939-1947, Warszawa 2005
Tadeusz Katelbach (1897-1977). Biografia polityczna
Sławomir Cenckiewicz, Tadeusz Katelbach (1897-1977). Biografia polityczna, Warszawa 2005