Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

5 Grudnia

Misją Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie jest kontynuowanie działalności Instytutu Józefa Piłsudskiego istniejącego w Warszawie do 1939 roku.

Przejmując tradycje Instytucji działającej w okresie dwudziestolecia międzywojennego Instytut Józefa Piłsudskiego przyjmuje za własne cele przyświecające tej placówce: kultywowanie idei Marszałka Józefa Piłsudskiego, prowadzenie prac naukowo-badawczych, wydawniczych i popularyzatorskich w zakresie historii.

Instytut w Warszawie od 2004 r. spełnia swoją misję poprzez organizowanie i udział w sympozjach naukowych i konferencjach, prowadzeniu badań własnych i wydawaniu publikacji naukowych.

Do zadań Instytutu Piłsudskiego, jako placówki naukowo-badawczej, należy również rozpowszechnianie wiedzy o Polsce i jej historii poprzez prowadzenie samodzielnych badań, ogłaszanie drukiem opracowań historycznych, organizację odczytów, wykładów i wystaw związanych z patronem oraz z rocznicami niepodległościowymi.

W okresie okupacji archiwa i pamiątki Instytutu Józefa Piłsudskiego, ze względu na ich zabezpieczenie, zostały uratowane przez ówczesnych badaczy i działaczy i przeniesione częściowo do Londynu (głównie pamiątek po Marszałku) a częściowo do Nowego Jorku, (głównie  ważnych  dokumentów) gdzie zostały przechowane do naszych czasów.

Zawiadamiamy naszych Członków i Przyjaciół, że w dniu 5 grudnia 2015 roku odbyło się uroczyste oficjalne otwarcie nowej siedziby Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w Gmachu PAST-y, ul. Zielna 39, sala na dziewiątym piętrze. Wszystko przebiegało w podniosłej atmosferze.

5maja_1

Przy odsłonięciu tablicy zaciągnęli wartę żołnierze z Garnizonu Warszawskiego, strzelcy i rekonstruktorzy. Były poczty sztandarowe Związku Piłsudczyków RP. Po odsłonięciu tablicy ks. prał. Józef Maj i ks. prał. Stefan Wysocki ją poświęcili. Prezes Związku Piłsudczyków RP gen. ZP Stanisław Śliwa odznaczył Złotymi Krzyżami Związku Danutę Cisek i Adama Borowskiego, wydawcę legionowych publikacji i honorowego konsula Republiki Iczkeri w Polsce. Pieśń „My I Brygada” zakończył uroczystości przy wejściu do historycznego budynku PASTY.

Przybyli goście i członkowie uczestniczyli w spotkaniu w Centrum Edukacji Historycznej w PAŚCIE. Wykład okolicznościowy „Konterfekt rodu Piłsudskich” wygłosił prezes prof. Wiesław J. Wysocki, następnie zaprezentowana została strona internetowa Instytutu, zaś redaktor naczelny prof. Arkadiusz Adamczyk zaprezentował  najnowszy tom „Niepodległości” a prof. Waldemar Paruch Bibliotekę „Niepodległości”.

Następnie głos zabrało młodzieżowe stowarzyszenie Pokolenia Niepokornych, które odwołuje się do tradycji II RP i współpracuje z naszym Instytutem. Młodzież postanowiła przypomnieć Polakom, że pierwsza i zorganizowana walka w XX w. o niepodległość Polski odbyła się 13 listopada 1904 roku na pl. Grzybowskim. Dlatego po uroczystym oddaniu siedziby IJP poszliśmy na pl. Grzybowski i w hołdzie J. Piłsudskiemu, W. Sławkowi oraz innym organizatorom akcji złożyliśmy kwiaty. To chyba pierwszy przypadek od wielu kat, kiedy niepodległościowcy i piłsudczycy oddaj cześć Niepokornym w tym miejscu.

Na uroczystość przesłali listy z życzeniami Prezydent RP dr Andrzej Duda i Marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Uczestniczyli w niej m. in. Marszałek-Senior Kornel Morawiecki, ps. Małgorzata Gosiewska, ps. Grzegorz Bierecki, prof. Leszek Żukowski – prezes ŚZŻAK, płk Bolesław Siemiątkowski – członek Kapituły Orderu Virtuti Miliatri i płk. Mariusz Kubarek z Komendy Garnizonu Warszawskiego.