Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

KONFERENCJA W SENACIE

W dniu 10 października 2016 r. w Senacie RP staraniem marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego oraz Społecznego Komitetu Czynu Niepodległościowego 1914-1922, Związku Piłsudczyków i Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie miała miejsce konferencja „Zwycięska Kampania – Zwycięski Wódz. Józef Piłsudski w 1920 r.”. Uczestniczyli w niej m.in.: dr Bohdan Urbankowski, dr Endre László Varga z Budapesztu, prof. dr hab. Włodzimierz Suleja, prof. dr hab. Janusz Odziemkowski, prof. dr hab. Waldemar Paruch, prof. dr hab. Arkadiusz Adamczyk, dr Dariusz Rogut, Anna Krakowiak-Pacholska, dr hab. Janusz Mierzwa, Danuta Julia Cisek, i prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki. Prowadził ją Jan Józef Kasprzyk a gościem konferencji był marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.