Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

NAZWY ULIC WARSZAWSKICH

Instytut wspierał inicjatywy członka Mariusza Kolmasiaka – dla nazwania ulic warszawskich nazwiskami zasłużonych piłsudczyków: chor. Walentego Wójcika (1893-1940), mjr Wandy Gertzówny (1896-1958) i płk Adama Borkiewicza (1896-1958).