Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

NOWE NABYTKI INSTYTUTU

Biblioteka, archiwum i zbiory muzealne IJP zwiększyły się o nabytki, darowizny, donacje, depozyty. M. in. otrzymaliśmy:

  • w 2016 r.: komplet (t. 1-9) reprintu „Dzieł zebranych” J. Piłsudskiego (wyd. Aneks)
  • Műnnich przekazał kilkanaście egzemplarzy bibliofilskiego wydania wierszy E. Śmigłego-Rydza oraz portret „drugiego Marszałka” w ramie.
  • Andrzej Kaczorowski z UKSW przekazał album o Legionach (wyd. międzywojenne)
  • medale
  • znaczki (klaser)
  • trzy zeszyty opracowań historycznych z lat 60-tych Aleksandra Litwina, piłsudczyka, przesłał w depozyt IJP syn Witold Litwin z Francji.