Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCIACH

Kilkakrotnie uczestniczyliśmy jako delegacja Instytutu (prof. dr hab. W.J.Wysocki, Danuta J. Cisek i Anna Krakowiak-Pacholska) w uroczystościach rocznicowych przy Grobie Nieznanego Żołnierza i pomnikach Marszałka Józefa Piłsudskiego w ul. Gen. Karaszewicza-Tokarzewskiego oraz przy Belwederze, i składaliśmy kwiaty (wiązanki).

Danuta J. Cisek i W.J. Wysocki uczestniczyli w uroczystości zjazdu szkół patronackich J. Piłsudskiego w Szczuczynie i odsłonięcia obelisku poświęconego Józefowi Piłsudskiemu w 150 rocznicę urodzin i 100-lecie odzyskania Niepodległości i majątku Giże k. Olecka (2-3 czerwca 2017 r.).

Braliśmy udział w szeregu spotkań związanych z budową pomnika bitwy warszawskiej 1920 r. w Warszawie (W.J. Wysocki, K. Műnnich, T. Stański).