Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Zmarła Druhna Hanna Szczepanowska

Zmarła niezwykła Osoba, Druhna Hanna Szczepanowska.

Pogrzeb śp. Hanny Szczepanowskiej ps. „Heban” odbył się 16 października.

Hanna Szczepanowska – polska żołnierz AK i Szarych Szeregów, działaczka kombatancka. Córka Józefa Szczepanowskiego, żołnierza Legionów Polskich, ps. „Wojno”. Podczas II wojny światowej w wieku 12 lat wstąpiła do Szarych Szeregów.
„Odnawianie ducha narodu polskiego to moja misja i służba „

W trakcie pogrzebu Szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk zakończył swoje wystąpienie słowami:

„I można powiedzieć za Józefem Piłsudskim, Druhno Hanno, że tak żyć, jak żyłaś, warto było. Bo zaraziłaś nas miłością do Polski i testament odbudowy ducha narodu my wypełnimy. Poniesiemy sztandar niepodległości dalej, przekażemy dobro wspólne, Ojczyznę, następnemu pokoleniu. Bo tak nas wychowałaś. (…) Czuwaj nad nami. Czuwaj nad Rzeczpospolitą. „

Jesteśmy dumni, że była członkiem Instytutu. Druhna Hanna do końca swych dni otaczała swoją miłością i poświęceniem młodzież.