Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Awansy i nominacje Członków Instytutu i innych naukowców

Awansy i nominacje Członków Instytutu i innych naukowców zajmujących się studiami  nad życiem i działalnością Józefa Piłsudskiego  i nad środowiskiem piłsudczykowskim

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej z 17 lipca 2015 roku dr hab. Marek Kornat otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Profesor M. Kornat jest historykiem, sowietologiem, publicystą, wykładowcą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownikiem Zakładu Dziejów Dyplomacji i Systemów Totalitarnych w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej z 30 września 2015 roku dr hab. Waldemar Paruch otrzymał tytuł profesora nauk społecznych. Profesor W. Paruch jest politologiem, historykiem i ekspertem instytucji politycznych w Polsce, wykładowcą na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierownikiem Zakładu Teorii Polityki i Metodologii Politologii UMCS oraz twórcą w UMCS studiów wschodnioeuropejskich, autorem ponad 170 prac naukowych, laureatem prestiżowych polskich nagród za wybitne osiągnięcia.

GRATULUJEMY!!!