Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Projekt monografii I Brygady prof. Mariusz Wołos