Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Bezpieczeństwo polityczne Drugiej Rzeczypospolitej

Jerzy Zalewski,
Bezpieczeństwo polityczne Drugiej Rzeczypospolitej,
Warszawa-Bełchatów 2012