Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Bogusław Nizieński laureatem Nagrody im. św. Grzegorza I Wielkiego.

W dniu 29 stycznia br. na uroczystości Gali Gazety Polskiej członek Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Sędzia Bogusław Nizieński, Rzecznik Interesu Publicznego, Kawaler Orderu Orła Białego, został laureatem Nagrody im. św. Grzegorza I Wielkiego przyznawanej przez miesięcznik „Niezależna Gazeta Polska – Nowe Państwo”.

BNizienski

Bogusław Nizieński był odznaczony Orderem Orła Białego przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a następnie został powołany do Kapituły tego orderu. Zrezygnował z członkostwa w niej w 2010, protestując przeciwko odznaczeniu przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Orderem Orła Białego m.in. Adama Michnika.

Bogusław Nizieński był w czasie wojny i po wojnie żołnierzem AK oraz WiN. Należał do środowiska opozycyjnych prawników, skupionych wokół Adama Strzembosza. W drugiej połowie lat 80. był zwolennikiem radykalnie antykomunistycznego Kornela Morawieckiego. Występował jako oskarżyciel w wielu procesach lustracyjnych.

Po przyjęciu Nagrody Dostojny Laureat powiedział:

„Ten uroczysty wieczór jest wielkim świętem słowa wolnego i jego walki o wolność w naszym kraju i o prawdę, za którą tylu ludzi, tylu Polaków oddało swoje życie. Prawda to wielka wartość, to godna umiłowania wartość. Dlatego nie może dziwić, że w naszych dziejach tyle Polaków i Polek ginęło w walce za prawdę. I za to im od nas należy się cześć i chwała i wdzięczna pamięć. Dlatego rozumiem, że Strefa Wolnego Słowa podjęła się sprawy ważnej, przyznawania nagrody św. Grzegorza I Wielkiego, nagrody bardzo cennej. Jak Państwo wiecie, ja ją dostałem, tylko mam pewne wątpliwości, czy ona mi się rzeczywiście należała. Bo przecież tyle Polek i Polaków za prawdę ginęło. Chcę powiedzieć Państwu, że bardzo wysoko cenię nagrodę, która mi została przyznana. Dziękuję tym wszystkim osobom, które się przyczyniły do przyznania mi nagrody, a przede wszystkim chcę Państwu powiedzieć, że do końca dni moich pozostanę wierny tej nagrodzie, bez względu na cenę, jaką przyszłoby mi za prawdę płacić”.