Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Damian Stanisław Wandycz – nowa książka wydana przez BN

okladka_wolosKsiążka poświęcona jest życiu i działalności Damiana Stanisława Wandycza (1892-1974), piłsudczyka, legionisty, działacza niepodległościowego, który w okresie międzywojennym pełnił ważne funkcje w polskim przemyśle naftowym. W latach 1933-1939 był dyrektorem Polskiego Eksportu Naftowego, który monopolizował handel zagraniczny ropą i produktami ropopochodnymi. Z ramienia Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem Wandycz był w latach 1934-1939 radnym miasta Lwowa.

 

Do Obozu Zjednoczenia Narodowego nie przystąpił, zbliżając się politycznie do Klubów Demokratycznych. W czasie drugiej wojny światowej przebywał w Rumunii, Francji, Wielkiej Brytanii a następnie w Stanach Zjednoczonych. Był pracownikiem Ministerstwa Przemysłu, Handlu i Żeglugi. Ostatnie niemal 30 lat życia spędził w USA. Aktywnie działał w szeregu organizacji emigracyjnych i polonijnych. W latach 1951-1956 był dyrektorem Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, należał do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich w Stanach Zjednoczonych „Polonia Technica” (prezes w latach 1961-1962). Szczyt jego aktywności w okresie emigracyjnym przypadł na lata 1964-1969, kiedy to był najpierw sekretarzem generalnym, a następnie dyrektorem wykonawczym Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce.

 

Zorganizował na Uniwersytecie Columbia dwa wielkie kongresy uczonych polskich i polskiego pochodzenia (1966 i 1971). Wandycz sporo publikował, bynajmniej nie tylko na tematy polityczne, ale i gospodarcze czy społeczne. Świetnie znał się na literaturze oraz poezji. Był koneserem muzyki. Pomimo długoletniego pobytu poza Polską, nigdy nie przestał myśleć o Kraju i pracować dla Ojczyzny.