Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Odsłonięcie obelisku w Giżach

Event Date: June 3, 2017
Event Time: 11:00