Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Walne Zebranie Członków Instytutu w Gmachu PAST-y.

Event Date: December 17, 2015
Event Time: 17:00

Walne Zebranie Członków Instytutu w Gmachu PAST-y.