Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Generał Fieldorf „Nil”. Fakty, dokumenty,

Maria Fieldorf i Leszek Zachuta,

Generał Fieldorf „Nil”. Fakty, dokumenty,

Warszawa 2007