Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Danuta Cisek

Z domu Kozłowska. Studiowała matematykę na Uniwersytecie Warszawskim
Od początku pobytu w Stanach Zjednoczonych najpierw jako wolontariuszka a później Członek Rady aktywnie uczestniczyła w pracach Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku.
Od 1989 roku kierowała pracami Fundacji im. Jerzego Łojka przy IJP.
Od wielu lat pełni funkcję wiceprezesa Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku i od 1999 roku dodatkowo wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Instytutów Józefa Piłsudskiego Zagranicą z siedzibą w Warszawie.
Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za działalność na rzecz Polski oraz medalem Związku Piłsudczykow w Polsce za zasługi w propagowaniu idei i tradycji Józefa Piłsudskiego w 2001 roku i medalem Merentibus Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku za prace dla Instytutu.