Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Jan Józef Kasprzyk pełniącym obowiązki Szefa Urzędu Kombatantów i Osób Represjonowanych

W dniu 1 lutego br. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powierzyła Janowi Józefowi Kasprzykowi, wiceprezesowi Instytutu Józefa Piłsudskiego, pełnienie obowiązków Szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Gratulujemy!

153. rocznica Powstania Styczniowego (4)

Jan Kasprzyk urodził się 12 marca 1975 r. w Warszawie w rodzinie o tradycjach niepodległościowych.

Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, a także Wyższego Kursu Obronnego Akademii Obrony Narodowej. Przygotowuje pracę doktorską na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jako historyk specjalizuje się w dziejach II Rzeczypospolitej.

Jako prezes Związku Piłsudczyków oraz wiceprezes Instytutu Józefa Piłsudskiego Poświęconego Badaniu Najnowszej Historii Polski jest organizatorem wielu uroczystości niepodległościowych. W latach 1999-2014 był Komendante

m Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej, a w latach 2002-2008 Komendantem Głównym Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawcze.

Jest radnym Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy od 2002 roku.

Za popularyzowanie historii Polski i krzewienie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia uhonorowany wielu odznaczeniami, między innym przez Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Zasługi.