Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Józef Piłsudski a parlamentaryzm polski

Józef Piłsudski a parlamentaryzm polski,
red. nauk. Arkadiusz Adamczyk,
Bełchatów 2009