Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Józef Piłsudski. Życie – Śmierć – Kult.

Wystawa została przygotowana przez dr Mariusza Kolmasiaka, członka Instytutu Józefa Piłsudskiego. Można ją zwiedzać w Ratuszu w Częstochowie od listopada 2017 do marca 2018.