Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Jubileusz 100-lecia

W 1923 roku z inspiracji Józefa Piłsudskiego został powołany Instytut Badania Najnowszej Historii Polski, po śmierci Marszałka nazwany Instytutem Józefa Piłsudskiego Poświęconym Badaniu Najnowszej Historii Polski.

Po 1939 roku Instytut nie mógł prowadzić aktywności w okupowanym przez Niemcy i Sowiety Kraju, ani też w zdominowanej przez Moskwę
tzw. ludowej Polsce. Niepodległościowe Wychodźstwo powołało Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce (lipiec 1943 r.) i Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie (1947 r.).

W 1999 r . Instytut przywrócony został w Macierzy, najpierw jako Towarzystwo Przyjaciół Instytutów Józefa Piłsudskiego Zagranicą, a od 2003 r. Instytut Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Instytut warszawski wspólnie z nowojorskim i londyńskim wydaje czasopismo naukowe „Niepodległość” (edycja od 1929 r.)


MATERIAŁY DO POBRANIA

Zaproszenie na Jubileusz 100-lecia
Komitet honorowy Jubileuszu
Komitet organizacyjny Jubileuszu
Program Jubileuszu (11-13 maja 2023)