Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Konferencja – Dziedzictwo Marszałka. Myśl i czyn Józefa Piłsudskiego

Związek Piłsudczyków

Instytut Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Poświęcony Badaniu Najnowszej historii Polski

Centralna Biblioteka Wojskowa

Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

zorganizowali

ogólnopolską konferencję naukową

„DZIEDZICTWO MARSZAŁKA.
MYŚL I CZYN JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO”

która miała miejsce w Centralnej Bibliotece Wojskowej
(ul. Ostrobramska 109)
w środę 18 listopada 2015 roku o godz. 11.00

Program konferencji był następujący:

Część I „Józef Piłsudski i jego dziedzictwo: myśl i tożsamość”

dr Bohdan Urbankowski Józef Piłsudski – mąż stanu i wychowawca narodu
dr hab. Aleksandra Skrabacz Poglądy Józefa Piłsudskiego na charakter narodowy Polaków
prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki Konterfekt religijny Józefa Piłsudskiego
prof. dr hab. Janusz Odziemkowski Strategia Józefa Piłsudskiego jako dowódcy
Adam Stefan Lewandowski Józef Piłsudski, jako antidotum na komunizm, czyli postać
Marszałka na drukach podziemnych w latach 1981-1989

Część II „Józef Piłsudski i jego dziedzictwo: bezpieczeństwo”

prof. dr hab. Marek Kornat Józef Piłsudski i idea prometejska a wyzwania i realia XXI wieku
dr hab. Romuald Szeremietiew Problematyka unowocześniania sił zbrojnych w działaniach
marszałka Józefa Piłsudskiego

dr hab. Józef Marczak Przesłanie Marszałka Józefa Piłsudskiego dla Polski w XXI wieku
dr Przemysław Wywiał Powszechna edukacja dla bezpieczeństwa w świetle doświadczeń
programu „naród pod bronią”

Gospodarzem konferencji był dr Jan Tarczyński, dyrektor CBW, a prowadzącym wiceprezes IJP Jan Józef Kasprzyk.