Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Konferencja naukowa: Józef Piłsudski w pamięci Polaków

Konferencja Naukowa

Józef Piłsudski w pamięci Polaków

HISTORIA-WOJSKO-TRADYCJA

2-3 grudnia 2017 ROKU

obrady odbędą się w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa

Aleje Niepodległości 141

 

Komitet organizacyjny

Współprzewodniczący:

dr Adam Buława – Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Danuta J. Cisek – Wiceprezes Instytutu Józefa Piłsudskiego

dr hab. prof. UJK Marek Dutkiewicz – Prezes Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni
i Barwy

Członkowie komitetu organizacyjnego:

Sebastian Warlikowski (MWP w Warszawie) – sekretarz Komitetu Organizacyjnego, Michał Dziewulski (Sekretarz ZG SMDBiB), prof. dr hab. Aleksander Guterch (Wiceprezes SMDBiB), Magdalena Kurek (MWP w Warszawie), Andrzej Novak-Zempliński (SMDBiB), dr Anna Popielarczyk (MWP w Warszawie), Mieczysław Siciński (SMDBiB), prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki (Prezes IJP)

 

Dzień I

Otwarcie obrad, przemówienia godz. 10.00-10.30

I część obrad – 10.30-11.50

 1. prof. dr hab. Janusz Odziemkowski (UKSW, IJP), Idea walki zbrojnej o niepodległość
  i granice w działalności J. Piłsudskiego w latach 1892-1920.
 2. dr hab. prof. UJK Marek Dutkiewicz (UJK, SMDBiB), Józef Piłsudski – szef honorowy
  i patron jednostek Wojska Polskiego.
 3.  Michał Dziewulski (Muz. Narodowe w Krakowie, SMDBiB), Buława Józefa Piłsudskiego – na tropie tradycji i genezy oznaki godności marszałkowskiej.
 4. Mieczysław Siciński (Muz. WP w Warszawie, SMDBiB), Jak Marszałek Józef Piłsudski szabli zapomniał…

Przerwa – 11.50–12.20

 

II część obrad – 12.20-13.40

 1. dr Adam Buława, (Muz. WP w Warszawie), Śladami Józefa Piłsudskiego po współczesnej Litwie.
 2.  prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki, (UKSW, IJP), Uniwersytet Józefa Piłsudskiego – w Warszawie – czy historia niebyła?
 3. Marcin Majewski, Prawdziwy ośrodek życia legionowego Departament Wojskowy Naczelnego Komitetu Narodowego w Piotrkowie Trybunalskim.
 1. dr Czesław Witkowski, Udział Józefa Piłsudskiego w życiu wojskowym warszawskiego garnizonu w pierwszych latach II Rzeczpospolitej.

Poczęstunek – 14.00-15.00

Obrady popołudniowe

I część obrad – 15.00-16.20

 1. dr Agnieszka Jędrzejewska, (Muz. Niepodległości w Łodzi, SMDBiB), Obchody imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego w czasach II Rzeczpospolitej.
 2. dr Marek Rezler, (SMDBiB), Legenda i prawda o relacjach między Józefem Piłsudskim
  i Wielkopolską w latach 1918-1935.
 3. dr Mariusz Kolmasiak, (IJP), Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze a stan obecny zbiorów.
 4. dr Przemysław Wywiał, (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Kultywowanie pamięci Józefa Piłsudskiego we współczesnych organizacjach proobronnych.

 Przerwa – 16.20-16.40

II część obrad – 16.40-18.00

 1. dr Tadeusz Krawczak (AAN, IJP), Od „Starej Wiary” do Związku Piłsudczyków.
 2. dr Katarzyna Piotrkiewicz – Gorajek, Płk dr med. Stanisław Rotstad – legenda zdjęcia
  z pierwszego dnia niepodległości.
 3. Rafał Róg, (Muz. Narodowe w Krakowie, SMDBiB), Garść szczegółów spod trumny Marszałka.
 4. Barbara Stettner-Stefańska, Sarkofag Marszałka.

  

Dzień II

Obrady przedpołudniowe

I część obrad – 10.00-11.20

 1. Piotr Wilkosz, (Muz. Narodowe w Krakowie, SMDBiB), Józef Piłsudski oczami artystów ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.
 2. dr Łukasz Koniarek, (Ossolineum Wrocław, SMDBiB), Wizerunki Józefa Piłsudskiego
  na medalach i odznakach z lat I wojny światowej.
 3. dr Łukasz M. Sadowski, (ASP Łódź, SMDBiB), Pomnik Legionisty w Łodzi. Współczesna recepcja międzywojennej rzeźby polskiej.
 4. Lidia Komorowska, (CBW w Warszawie), Wizerunek Józefa Piłsudskiego w zbiorach specjalnych Centralnej Biblioteki Wojskowej.

Przerwa 11.20- 11.40

 1. Jolanta Sokołowska, (Biblioteka Narodowa w Warszawie, IJP), Działalność wojskowych organizacji kobiecych – Związku Legionistek Polskich i Ligii Kobiet.
 2. Ewelina Stankiewicz, Kobiety z POW – w kręgu Komendanta.
 3. Grzegorz Kuba, (CBW w Warszawie), Dzielnica im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  i jej powojenne losy.
 4. Wojciech Krajewski (Muz. WP w Warszawie), Losy pamiątek po Marszałku. Informacja
  o wystawie w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Dyskusja

Podsumowanie i zamknięcie obrad ok. godz. 13.30