Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Konferencja w Częstochowie 15 maja 2015 r.

w Akademii Polonijnej w Częstochowie

15 maja 2015 r.

w 80. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego

konferencja_maj


Program konferencji:

 

10:50   Słowo wstępne –Ks. Prof. dr hab. Władysław Majkowski – Rektor Akademii Polonijnej


SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA – Przewodniczy Prof. dr hab. Wiesław J. Wysocki

 

11:00   Szlakiem legionowym… Marsz Oleandry – Kielce – Jan Józef Kasprzyk

11:30   Idea prometejska w polityce Piłsudskiego – Dr  Jarosław Gdański

12:00   Rola wojska w planach J. Piłsudskiego – Prof. dr hab. Janusz Odziemkowski

12:30   „Dał Polsce wolność, granice i szacunek” – Ks. prof. dr hab. Władysław Majkowski

 

SESJA POPOŁUDNIOWA – Przewodniczy Prof. dr hab. Janusz Odziemkowski

 

14:00    Konterfekt religijny Marszałka – Prof. dr hab. Wiesław J. Wysocki

14:30    Częstochowska czy Ostrobramska… Związki Piłsudskiego z „miłym miastem” 

Prof. dr hab. Krzysztof Filipow

15:00   Ostatni samochód Marszałka J. Piłsudskiego – Cadillac – Maksymilian Sokół-Potocki

15:30 – 16:00 – Przerwa kawowa

16:00  O Józefie Piłsudskim z perspektywy zbiorów Centralnego Archiwum Wojskowego

Dr Andrzej Cz. Żak

16:30    Instytuty Józefa Piłsudskiego Warszawa – Nowy Jork – Londyn  – Dr Krzysztof Langowski

17:00 – Dyskusja

PREZENTACJE WYDAWNICZE