Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Konferencja w Krakowie – 19 marca 2015 r.

konf_krakow1 konf_krakow2

Znaczenie ruchu piłsudczykowskiego

19 marca w okresie II Rzeczypospolitej był dla społeczeństwa datą szczególną – w sposób wyjątkowo uroczysty obchodzono bowiem wówczas imieniny marszałka Józefa Piłsudskiego. Nawiązując do tej tradycji, właśnie 19 marca br. w siedzibie Muzeum Armii Krajowej odbyła się konferencja naukowa „Znaczenie ruchu piłsudczykowskiego w walce o niepodległość Polski”.

Organizatorami konferencji byli: Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski w Warszawie oraz Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”.

W programie znalazły się wystąpienia przedstawicieli środowiska naukowego z całego kraju: dr hab. Piotr Cichoracki (Uniwersytet Wrocławski) przedstawił zagadnienie polityki narodowościowej obozu sanacyjnego, dr hab. Arkadiusz Adamczyk, prof. UJK zaprezentował dziedzictwo piłsudczykowskiej myśli politycznej po 1939 r., dr hab. Lech Krzyżanowski (UŚ) przybliżył uczestnikom konferencji spór o postawę ideową duchowieństwa diecezji katowickiej po przewrocie majowym, prof. Tomasz Gąsowski (UJ) dokonał analizy działalności wychowawczej piłsudczyków, prof. Mariusz Wołos (UP Kraków) przybliżył zgromadzonym postać Kazimierza Herwina-Piątka, dr hab. Marek Sioma (UMCS) przedstawił recepcję poglądów legionowych i peowiackich w II poł. lat 30. XX wieku, dr hab. Janusz Mierzwa (UJ) zaprezentował rolę administracji w funkcjonowaniu państwa w koncepcjach piłsudczyków, a Piotr Makuła (Muzeum AK) dokonał próby porównania Strzelców siczowych i Legionów Polskich.

Po wygłoszeniu referatów doszło do dyskusji z udziałem słuchaczy. Warto zaznaczyć, że w spotkaniu, poza młodzieżą szkolną, wziął udział m.in. Jan Jasicki, wnuk bohatera jednego z referatów Kazimierza Herwina-Piątka.