Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Konferencja w Senacie RP 10 października 2015 roku

„Zwycięska Kampania – Zwycięski Wódz. Józef Piłsudski w 1920 r.”

W dniu 10 października 2014 r., w Senacie RP, staraniem wicemarszałka Senatu Stanisława Karczewskiego oraz Społecznego Komitetu Czynu Niepodległościowego 1914-1922, Związku Piłsudczyków i Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie miała miejsce konferencja „Zwycięska Kampania – Zwycięski Wódz. Józef Piłsudski w 1920 r.”.

Uczestniczyli  w niej m.in.: dr Bohdan Urbankowski, dr Endre László Varga z Budapesztu, prof. dr hab. Włodzimierz Suleja, prof. dr hab. Janusz Odziemkowski, prof. dr hab. Waldemar Paruch, prof. dr hab. Arkadiusz Adamczyk i prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki. Prowadził ją Jan Józef Kasprzyk a gościem konferencji był wicemarszałek Sejmu Kuchciński.

 

konferencja1

konferencja2

konferencja3

konferencja4