Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Konkurs na prace naukowe i popularnonaukowe dotyczące Najnowszej Historii Polski

Zapraszamy do zgłaszania prac naukowych i popularnonaukowych dotyczących Najnowszej Historii Polski. Na zgłoszenia czekamy do końca września!

 

Poniżej prezentujemy regulamin konkursu: 

 

Regulamin konkursu na prace naukowe i popularyzatorskie

z okazji 100-lecia utworzenia Instytutu Józefa Piłsudskiego –Badania Najnowszej Historii Polski.

 

 1. Organizator. Organizatorem Konkursu na prace naukowe są:

– Instytut Józefa Piłsudskiego w Warszawie

– Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce

– Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie

– Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

– Redakcja rocznika “Niepodległość”

 

1.1. Organizator Konkursu określa:

 1. a) tematykę i kategorie naukowe publikacji;
 2. b) harmonogram konkursu;
 3. c) kryteria i tryb oceny;
 4. d) sposób nagradzania laureatów konkursu;

 

1.2. Organizator Konkursu powołuje jury spośród uznanych samodzielnych pracowników naukowych. 

 

 1. Tematyka Konkursu: Konkurs poświęcony jest dziejom pracy i walki o Niepodległość Rzeczypospolitej od utworzenia Ligi Polskiej w 1882 r. i dokonań szeroko rozumianego obozu niepodległościowego aż do 1990 roku, w tym szczególnej roli osoby Józefa Piłsudskiego oraz tradycji walk o niepodległość.

Konkurs jest rozgrywany w następujących kategoriach:

2.1. Prace naukowe (syntezy, monografie, wybory źródeł) dla pracowników posiadających co najmniej stopień doktora.

2.2. Prace doktorskie.

2.3. Prace o charakterze popularyzatorskim.

2.4. Prace magisterskie.

2.5. Prace licencjackie.

 

 1. Harmonogram:

3.1. Publikacje – dwa egz. prac (książek) – (z ewentualną własną opinią/recenzją) mogą zgłaszać indywidualnie ich autorzy, wydawcy, promotorzy oraz recenzenci na adres: INSTYTUT JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE, ul. Zielna 39, 00-108  Warszawa.

3.2. Publikacje należy składać do końca września 2023 r. i do końca września każdego roku.

3.3. Ogłoszenie wyników następuje w dniu urodzin Józefa Piłsudskiego, 5 grudnia każdego roku, w siedzibie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku względnie w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Warszawie (w jego siedzibie w Rembertowie) lub w miejscu stosownie wcześniej wskazanym.

 

 1. Tryb oceny.

Każda praca jest oceniana przez dwóch pracowników naukowych, którzy brać będą pod uwagę oryginalność i zakres tematyczny, wykorzystanie bazy źródłowej, konstrukcję i przesłanie.

 

 1. Czasokres publikacji:

5.1. Pierwszy konkurs w 2023 r. obejmuje publikackie i prace obronione w latach 2018-2023.

5.2. Kolejne edycje konkursu obejmują rok poprzedni i bieżący roku konkursowego.

 

 1. Nagrody. Laureaci konkursu w każdej z kategorii otrzymają:
 2. a) dyplomy honorowe;
 3. b) nagrody finansowe lub rzeczowe;
 4. c) możliwość publikacji swoich prac w całości lub we fragmentach na łamach rocznika „Niepodległość”.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

i Redaktor Naczelny “NIEPODLEGŁOŚCI”

                                                                                               prof. dr hab. Janusz ODZIEMKOWSKI

 

prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie

                                                                                               prof. dr hab. Wiesław Jan WYSOCKI