Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

KONTAKTY Z INNYMI INSTYTUCJAMI

Instytut pozostaje w kontaktach z resortami i instytucjami centralnymi

  • MSZ – na prośbę resortu przesłano zostały propozycje wykładów w placówkach zagranicznych związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę.
  • Prezes Instytutu został przedstawicielem MKiDN w Radzie Muzealnej Muzeum Niepodległości w Warszawie.
  • wielokrotne kontakty z MON w sprawach uroczystości związanych z 1863 r., Rokiem Hallera, Rokiem Piłsudskiego itd.
  • współpraca z UdsKiOR
  • współpraca z IPN
  • MSWiA zwróciło się do prezesa Instytutu o opracowanie memoriału dotyczącego propozycji symboli niepodległościowych jako tła do książki paszportowej wprowadzonej z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości.