Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

„Na drogach ku Niepodległej”

18 Listopada 2019 odbyło się III widowisko z cyklu „Muzyczno-poetyckie spotkanie z Niepodległą”. O godz. 18.00 w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie.

Scenariusz i reżyseria- ks. dr Krzysztof Niewęgłowski SDB,

Scenografia -Karolina Dubaniewicz

Widowisko oparte jest na pieśniach i piosenkach patriotycznych przeplatanych poezją i fragmentami przemówień Marszałka Józefa Piłsudskiego. Prezentuje różne drogi, które wiodły do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku.