Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Na szlaku bojowym z I Brygadą Legionów Polskich. Pamiętnik Wilhelma Wilczyńskiego

Na szlaku bojowym z I Brygadą Legionów Polskich. Pamiętnik Wilhelma Wilczyńskiego, Wstęp i opracowanie Agnieszka Jędrzejewska, Przemysław Waingertner,
Łódź 2012