Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Nominacja Jana Józefa Kasprzyka

kasprzykW dniu 8 grudnia 2015 r., wiceprezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Jan Józef Kasprzyk otrzymał nominację na stanowisko zastępcy kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Nowemu wiceministrowi  i naszemu przyjacielowi – gratulujemy!