Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Nowe Władzie Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie

27 października 2023 roku w Przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie, odbyło się Walne Zebranie członków Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Podczas obrad wybrano władze Instytutu na kadencję 2023-2027. Prezesem został prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki. Ponadto odbyły się wybory do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Skład nowych władz prezentuje się następująco:

Prezes: 

prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki

Zarząd: 

prof. dr hab. Marek Dutkiewicz

prof. dr hab. Janusz Odziemkowski

prof. dr hab. Janusz Szczepański

dr Andrzej Anusz 

dr Grzegorz Kuba

Jan Józef Kasprzyk

Anna Krakowiak-Pacholska

Komisja Rewizyjna:

dr Tomasz Roguski

Kazimierz Czesław Wilk

Piotr Wójcik

 

Nowym władzom Instytutu życzymy owocnej i pełnej sukcesów pracy!