Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Odsłonięcie tablicy poświęconej wieloletniemu Prezesowi Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie śp.Andrzejowi Przewoźnikowi

W dniu 23 lipca odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej

śp. Andrzejowi Przewoźnikowi

Tablica została umieszczona na budynku Ministerstwa Rozwoju przy ul. Wspólnej 2 w Warszawie.

W uroczystości uczestniczyła Rodzina, żona Jolanta Przewoźnik i dzieci, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury Jarosław Sellin, ambasador Węgier w Polsce Ivan Gyurcsik oraz przedstawiciele organizacji, z którymi był związany Andrzej Przewoźnik.

Odsłonięcia tablicy dokonali wdowa po Andrzeju Przewoźniku Jolanta Przewoźnik, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury Jarosław Sellin i Andrzej Kunert. Tablicę poświęcił biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, który odprawił później mszę św. w intencji Andrzeja Przewoźnika w Katedrze Polowej WP.

Wiceprezes Instytutu Józefa Piłsudskiego Danuta Julia Cisek opowiedziała o zaangażowaniu i zasługach śp. Andrzeja Przewoźnika do odtworzenia w 2004 roku przedwojennego Instytutu Józefa Piłsudskiego do badań najnowszej historii Polski w Warszawie.

Podziękowania za przybycie i pamięć o mężu złożyła zebranym Jolanta Przewoźnik. – Jak głosi sentencja, która może pasować do Andrzeja – w życiu warto robić tylko to, co służy drugiemu człowiekowi. I temu był wierny do ostatnich dni. Pozostawił po sobie dobre wspomnienia człowieka, który był wierny wartościom, kochał Polskę i dla niej poświęcił życie – mówiła.

Kwiaty w imieniu Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie składały wiceprezes Danuta Julia Cisek i przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Elżbieta Jaworska.