Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Oficerowie Wywiadu WP i PSZ w latach 1939-1945

Tadeusz Dubicki, Andrzej Suchcitz,
Oficerowie Wywiadu WP i PSZ w latach 1939-1945, t.1,
Warszawa 2009