Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Ojczyźnie służy Damian Stanisław Wandycz [1892-1974]

Mariusz Wołos, Ojczyźnie służy Damian Stanisław Wandycz [1892-1974], Bełchatów 2015