Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Piłsudczycy w izolacji (1939-1954). Studium z dziejów struktur i myśli politycznej

Arkadiusz Adamczyk, Piłsudczycy w izolacji (1939-1954). Studium z dziejów struktur i myśli politycznej,
Bełchatów 2008