Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Polska walczy. Działalność propagandowa Rządu RP na uchodźstwie wobec społeczeństwa amerykańskiego 1939-1945

Iwona Drąg-Korga,
Polska walczy. Działalność propagandowa Rządu RP na uchodźstwie wobec społeczeństwa amerykańskiego 1939-1945,
Warszawa 2011