Instytut Józefa Piłsudskiego

Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Protest Instytutów Józefa Piłsudskiego

W Brukseli 6 maja 2017 r. otwarty został Dom Historii Europejskiej według pomysłu Hansa-Gerta Pőtteringa z przekłamanym przekazem. Ekspozycja nie zawiera jakiejkolwiek informacji o wojnie polsko-bolszewickiej i obronie Europy przez wojsko polskie pod dowództwem Józefa Piłsudskiego przed komunistycznym totalitaryzmem. Wizerunek samego marszałka Piłsudskiego umieszczony został obok węgierskich i jugosłowiańskich dyktatorów. Skandalem jest, iż ma to miejsce, gdy przewodniczącym rady naukowej Domu Historii Europejskiej jest prof. Włodzimierz Borodziej.

Instytuty Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w Londynie i w Nowym Jorku wyrażają protest przeciwko farmacjom rozpowszechnianym z Brukseli pod patronatem instytucji unijnych za pośrednictwem Domu Historii Europejskiej.